Platební a storno podmínky

Poplatek na workshop je nutné uhradit nejpozději do 15 kalendářních dní před konáním kurzu. Pokud platba v tomto temínu nebude uhrazena, pořadatel je oprávněn rezervaci zrušit a obsadit místo jiným zájemcem. Informace o platbě jsou zasílány prostřednictvím emailu následně po registraci na webovém formuláři k přihlášení.

Zrušení účasti na workshopu ze strany účastníka

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka ještě v den konání akce. Uhrazený polatek je převeden na náhradníka. Pořadateli nevzniká povinnost přijatou platbu dále řešit. Zmíněné je záležitostí výše specifikovaných osob.

Pokud přihlášený chce zrušit svou účast na kurzu, je to nutné provést zasláním e-mailu na adresu rukamaproradost@gmail.com. Účastnický poplatek je vrácen v níže uvedeném rozsahu:

Zrušení účasti Výše vrácené částky kurzovného
15 a více dní před termínem workshopu 100%
8 – 14 dní před termínem workshopu 50%
7 a méně dní před termínem workshopu 0%

Zrušení konání workshopu ze strany pořadatele

Dovolujeme si upozornit, že konání kurzu je podmíněno přihlášením alespoň minimálního potřebného počtu účastníků. O případném zrušení bude rozhodnuto pořadatelem nejpozději měsíc před plánovaným termínem kurzu před rozesláním faktur přihlášeným účastníkům.

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany pořadatele z důvodu nemoci či jiného vážného důvodu:

  1. účastník může navštívit workshop v náhradním termínu,
  2. účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z něhož byl uhrazen.